Verwijzers

Heeft u een cliënt met psychiatrische klachten, dan kunt u uw cliënt doorverwijzen naar Spectra Zorg. Uitzondering zijn echter psychotische stoornissen, verslavingsproblematiek en suicidaliteit. Doormiddel van het online doorverwijsformulier kunt u uw cliënt aanmelden bij Spectra Zorg. Indien u liever cliënten doorverwijst via de fax, dan kunt u ook gebruik maken van het faxformulier.

Na het intakegesprek met uw cliënt en tijdens het behandeltraject wordt u, indien uw cliënt ons daartoe machtigt, op de hoogte gehouden van het beloop van de behandeling.

Spectra Zorg biedt hulp aan iedereen die een zorgvraag heeft maar werkt daarnaast ook cultuursensitief. Spectra Zorg houdt rekening met de taal, achtergrond en cultuur van cliënten. Onze behandelaren spreken o.a. de Nederlandse, Arabische, Berberse, Turkse en Surinaamse taal en zijn bekend met het cultuur sensitief werken.