Visie en missie

Spectra Zorg vindt het belangerijk dat de positie van de client en zijn verantwoordelijkheid hierin tijdens de hele behandeling centraal straat. Ons zorgaanbod is transparant en toegankelijk en wetenschappelijk onderbouwd. Preventie heeft hierin een belangrijke rol. We richten ons op de hulpvraag van de cliënt en vinden het van belang dat cliënten zelf de autonomie over hun leven blijven houden. We zijn een organisatie die graag met cliënten en omgeving in dialoog gaat en open staat voor ideeën en feedback. Spectra Zorg vind het belangrijk dat u zich bij ons welkom voelt en u ons als laagdrempelig en toegankelijk ervaart.

Spectra Zorg is een erkend GGZ instelling. Het is belangrijk dat cliënten en opdrachtgevers weten of zij te maken hebben met een deskundige en goed opgeleide hulpverleners. Vakinhoudelijke kwaliteit van de psychologische dienstverlening en een ethisch verantwoorde beroepsuitoefening zijn daarom van groot belang. Spectra Zorg is daarom lid van het NIP (Nederland Instituut voor Psychologen) en de NVVP (Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen- en Psychotherapeuten) samen bewaken we het behandelaanbod en zorgen we voor kwalitatief  en wetenschappelijk goedgekeurde zorg.

Het doel van Spectra Zorg is de kwaliteit van het leven van de cliënt te verbeteren. Wij doen dit door onze cliënten betrouwbare en toonaangevende zorg te verlenen. Respect, laagdrempeligheid, betrokkenheid en persoonlijke aandacht vinden wij daarin eveneens cruciaal.