Maatschappelijke ondersteuning

Iedereen komt in zijn leven weleens problemen tegen. Vaak lukt het om die zelf op te lossen. Lukt dat niet, dan kun u soms bij familie, vrienden of kennissen terecht. Maar soms kan dat niet of is het onwenselijk en dan kunt u een beroep doen op een maatschappelijk werker.

Een maatschappelijk werker biedt ondersteuning in de vorm van:

  • psychosociale hulpverlening
  • concrete en informatieve hulpverlening
  • onderzoek en rapportage
  • administratieve ondersteuning
  • werkgerelateerde vraagstukken
  • belangenbehartiging en preventie
  • coördineren van hulp- en dienstverlening