slidevervolg02_spectra

Kosten

Basiszorg GGZ 

De kosten voor de basiszorg GGZ (voorheen eerstelijns psychologische zorg) wordt volledig vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. De eigenbijdrage van € 20,- per sessie is per  01-01-2014 komen te vervallen. Wel heeft u nog te maken met het verplicht eigenrisico. Voor 2014 is het verplicht eigenrisico voor de eerste kosten van ontvangen zorg gesteld op € 360,- Dit geldt voor alle zorg die u in 2014 geeft ingekocht.

Eigen risico

Iedereen in Nederland betaalt in 2014 de eerste € 360,- die hij/zij per jaar aan zorgkosten maakt aan zijn of haar zorgverzekeraar terug. Dit is het verplichte eigen risico van de basisverzekering (huisartsenzorg is hiervan uitgesloten). In sommige gevallen kunt u compensatie krijgen voor het eigen risico.

Uitsluitingen Basis GGZ of Specialistische GGZ

De volgende zaken zijn géén verzekerde GGZ-zorg. Deze worden niet vergoed vanuit de basisverzekering als Basis GGZ (zorgproduct) of Specialistische GGZ (DBC).

 • het toeleiden naar zorg en bemoeizorg
 •  preventie
 • geïndiceerde preventie voor andere stoornissen dan depressie, paniekstoornis en problematisch alcoholgebruik
 • zelfhulp
 • (ortho)pedagogische hulp, hulp bij opvoeding
 • cursussen en trainingen die geen geneeskundig karakter hebben (bijvoorbeeld de Kanjertraining)
 • keuringen, bijvoorbeeld voor een rijbewijs
 • psychosociale hulp (dwz. praktische en sociaal-maatschappelijke interventies) en losstaande begeleiding
 • hulp bij psychische klachten, zonder dat er sprake is van een psychische stoornis
 • hulp voor problemen met werk en relatieproblematiek, bijvoorbeeld burn-out en overspannenheid (surménage)
 • de behandeling van aanpassingsstoornissen
 • de behandeling van slaapstoornissen
 • zorg en begeleiding bij leerstoornissen zoals dyscalculie en dyslexie (behalve ernstige enkelvoudige dyslexie)
 • psychologische hulp in verband met somatische aandoeningen; medisch psychologische zorg
 • psychologische hulp op school; schoolpsychologie
 • zorg bij diagnoses die vallen onder ‘andere aandoeningen en problemen die een reden voor zorg kunnen zijn’, waaronder ouder-kind relatieprobleem, mishandeling of misbruik, rouwreactie, studieprobleem, identiteitsprobleem, acculturatieprobleem, religieus probleem of levensfaseprobleem
 • behandeling van specifieke fobie, tenzij het een frequent voorkomende situatie betreft en er is al begeleiding van de huisarts of POH-GGZ geweest die onvoldoende heeft geholpen
 • behandelmethodes die niet voldoen aan de stand van wetenschap en praktijk zoals psychoanalyse en neurofeedback, een overzicht hiervan staat in het dynamische overzicht van behandelingen van het CVZ
 • een losstaand intelligentieonderzoek (IQ-test)
 • losse diagnostiek zonder de bedoeling dat er na de diagnostiek een behandeling plaatsvindt
 • seksuologische zorg, behalve de groep parafilieën (te weten exhibitionisme, fetisjisme, frotteurisme, pedofilie, seksueel masochisme, seksueel sadisme, fetisjistisch transvestitisme, voyeurisme, parafilie NAO) en hyperseksualiteit

Sommige van bovenstaande zaken kunnen wel vergoed worden buiten de GGZ om, bijvoorbeeld uit de aanvullende verzekering of als huisartsenzorg.

Bron: CVZ