slidevervolg01_spectra

Intake

Wanneer Spectra Zorg uw aanmelding heeft ontvangen, nemen wij contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek. De intake bestaat uit één of twee gesprekken waarin we met u kennismaken en samen uw problemen in kaart brengen. Het staat u vrij om een naaste van u mee te nemen naar dit intakegesprek.

Voorbereiding op de intake

Het kan zijn dat u als voorbereiding op de intake een aantal vragenlijsten in moet vullen (thuis of op locatie). Voor uzelf kan het handig zijn van te voren op papier te zetten wat uw vraagstelling en klachten zijn en wat u van ons verwacht.

Spectra Zorg heeft een aantal gegevens van u nodig voor aanvang van het zorgtraject. Wij moeten, net als andere zorgaanbieders in Nederland, een kopie maken van uw legitimatiebewijs (Burgerservicenummer) en zorgverzekeringgegevens.

Na de intake

Na de intake bespreekt de behandelaar uw situatie in het team en hoe wij u het beste kunnen helpen. Wij stellen dan een behandeling voor. We bespreken het doel van de behandeling en stellen met u een behandelplan op waarin beschreven staat wat de klachten zijn en waar u tijdens de behandeling aan wilt werken. Dit plan is een leidraad voor de behandeling en zal aan het einde van uw behandeltraject geevalueerd worden.