VERS

VERS is een vaardigheidstraining voor mensen met een emotie regulatie probleem. In de VERS training wordt de term Emotie Regulatie Stoornis (ERS) gebruikt. Mensen met deze klachten:

 • zijn zeer gevoelig voor emotionele prikkels;
 • reageren heel sterk op emotionele prikkels;
 • keren langzaam terug naar een emotioneel ‘basisniveau’ (rust)

Inhoud en doel

Bij ERS is er sprake van een aangeboren kwetsbaarheid. U leert deze kwetsbaarheid te hanteren. U leert uw gevoelens, gedachten en gedrag te observeren en te beschrijven, krijgt inzicht in het verband tussen emoties, gedachten en gedrag en leren dit positief te beïnvloeden. Daarnaast leert u:

 • Negatieve gedachtenpatronen te herkennen die emoties en gedrag beïnvloeden. Door het uitdagen van deze negatieve gedachten ontstaat er ruimte voor nieuwe (meer positieve) denkwijzen en gedrag;
 • Allerlei verschillende ontspanningstechnieken die afleiden en helpen bij het reguleren van emoties;
 • Probleemsituaties te analyseren en aan te pakken;
 • Het evenwicht in uw leven te verbeteren. Door dagelijkse dingen zoals eten, slapen, beweging, hanteren van relaties.

De training wordt afgesloten met een individueel emotiehanteringsplan. Hierin zijn specifiek werkzame elementen uit de training opgenomen die behulpzaam zijn bij het omgaan met de problematiek. Dit is ook na afloop van de VERS-training een blijvend hulpmiddel.

Doelgroep

VERS is bedoeld voor volwassenen die zich herkennen in het moeilijk kunnen reguleren van emoties. Voorwaarden voor deelname zijn dat u:

 • voldoende gemotiveerd bent;
 • bereid bent en in staat bent om huiswerk te maken;
 • de emotieregulatieproblematiek erkent;
 • bereid bent een steungroep samen te stellen (min. 1 persoon)