EMDR

Wat is EMDR? Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkend ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.

meer lezen: www.emdr.nl